Castle Leipzig

In het noordoosten van Duitsland wordt een kasteel uit de 16e eeuw volledig gerestaureerd en in originele staat teruggebracht. Historische documenten, tekeningen plus onderzoek en advisering begeleiden de restauratie. Het kasteel dateert uit de uit de 16e eeuw, is gebouwd onder architectuur en kenmerkt zich door haar renaissance- en barokstijl. In de loop der jaren zijn er verschillende vleugels aan het kasteel toegevoegd. Bij de renovatie en restauratie worden verborgen historische elementen weer zichtbaar gemaakt, waaronder de kolommen die in de muren verstopt waren. Het kasteel had verschillende particuliere bewoners / graven. Tijdens en na de 2e wereldoorlog diende het echter als opvangcentrum voor vluchtelingen en wezen. In 2001 werd het privébezit en besloten de eigenaren het kasteel te restaureren en in de oorspronkelijke staat te herstellen. Vanaf 2001 werd een start gemaakt met de restauratie van het kasteel. Dit gebeurt met de hulp van een team van historici, restauratiearchitecten, archeologen en met financiële ondersteuning van een Monumentenfonds (Deutsche Stiftung Denkmalschutz).   Eind 2018 zijn wij/Terrecotte Europe benadert door de eigenaren van het Kasteel voor een oriënterend bezoek om de inmiddels blootgelegde terracotta tegels te identificeren en beoordelen. Tijdens ons bezoek hebben wij een rondleiding gekregen van de eigenaren en eveneens de vraag gekregen of wij de bestaande vloertegel (uit de 16 eeuw) konden leveren. Aangezien wij ons hebben toegelegd op het op ambachtelijke wijze produceren en leveren van Italiaanse terracotta tegels hebben wij verschillende samples ter beoordeling voorgelegd aan het team van historici, restauratiearchitecten, archeologen en eigenaren van het kasteel. Na een zorgvuldige beoordeling van de samples op originaliteit, kwaliteit en normeringseisen hebben wij een definitieve opdracht gekregen voor het leveren van klant specifieke op ambachtelijke wijze geproduceerde terracotta tegel 385 x 385 x 50mm zoals op de foto is te zien. Eind 2020 zou de tegelvloer gelegd worden echter door de heersende pandemie heeft het restauratieproces vertraging opgelopen waardoor de installatie van de vloer uitgesteld is naar 2021.

Check out our other projects